Uporaba določenega integrala
 

Uporaba določenega integrala vaja 3


Izračunaj prostornino telesa, ki nastane z vrtenjem lika omejenega s krivuljo na intervalu in ordinatno osjo za okoli ordinatne osi.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.