Matura 2009, spomladanski rok, višji nivo
 

Matura 2009, spomladanski rok, višji nivo vaja 1


Dana je funkcija .


  • Narišite graf funkcije . Zapišite definicijsko območje in zalogo vrednosti funkcije g ter izračunajte njeno ničlo.


  • V točki položimo normalo na krivuljo . Napišite enačbo te normale.


  • Naj bo , pri čemer je . Določite a tako, da bo ploščina lika med grafom funkcije h in osjo x na intervalu enaka .


  • Naj bo , pri čemer je . Določite b tako, da bo ploščina lika med grafom funkcije u in osjo y enaka .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.