Matura 2008, spomladanski rok, višji nivo
 

Matura 2008, spomladanski rok, višji nivo vaja 1


Dan je polinom
  • Izračunajte ničle in ekstreme ter narišite graf polinoma.


  • Simetrala lihih kvadrantov omejuje z grafom polinoma dva lika. Dokažite, da sta njuni ploščini enaki.


  • Naj bo , točka na grafu polinoma in pravokotna projekcija točke na abscisno os. Izračunajte absciso tiste točke , pri kateri je ploščina trikotnika največja. je izhodišče koordinatnega sistema.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh