Matura 2014, jesenski rok, višji nivo
 

Matura 2014, jesenski rok, višji nivo vaja 3


Nalogo rešite brez uporabe računala.


Dana je družina kvadratnih funkcij:
  • Za a = - 1 zapišite funkcijski predpis, ničli in maksimum ter narišite parabolo, ki je graf funkcije f.
  • Za a = - 1 izračunajte ploščino odseka med parabolo in tetivo, ki povezuje teme in desno presečišče parabole z x osjo.

  • Natančno izračunajte, za katero vrednost parametra a bo imela funkcija f ekstremno vrednost pri .

  • Za katero vrednost parametra a je premica y = x + 1 tangenta na graf funkcije f. Izračunajte dotikališče.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.