Matura 2016, jesenski rok, osnovni nivo
 

Matura 2016, jesenski rok, osnovni nivo vaja 3


Graf funkcije s predpisom prezrcalimo prek simetrale lihih kvadrantov . Tako dobimo graf funkcije g.


  • Zapišite predpis funkcije g.

  • Izračunajte ploščino območja, ki ga oklepata grafa funkcij f in g.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.