Matura 2018, jesenski rok, višji nivo
 

Matura 2018, jesenski rok, višji nivo vaja 1


Dana je funkcija f s predpisom .


  • Zapišite definicijsko območje funkcije f in izračunajte limito .


  • Izračunajte abscise vseh presečišč grafa funkcije f in grafa funkcije g s predpisom .


  • Dokažite, da funkcija f nima lokalnih ekstremov. Zapišite vse intervale naraščanja funkcije f.


  • Dokažite, da je ploščina območja med grafom funkcije f, abscisno osjo in premicama in . Nalogo rešite brez uporabe računala.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.