Dopplerjev pojav
 

Dopplerjev pojav vaja 5


Na gladini morja potujejo valovi frekvence 0,1 Hz in valovne dolžine 50 m. Motorni čoln vozi s hitrostjo 10 m/s proti valovom. S kolikšno frekvenco zadevajo valovi čoln? Kakšna je relativna hitrost čolna glede na valove?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana