Dopplerjev pojav
 

Dopplerjev pojav vaja 7


Prvi avtomobil se približuje mirujočemu poslušalcu s hitrostjo 72 km/h in oddaja ton 600 Hz. Istočasno se drugi avtomobil od mirujočega poslušalca oddaljuje s hitrostjo 54 km/h in oddaja ton neznane frekvence. Kolikšna je ta frekvenca, če mirujoči poslušalec sliši ton z enako frekvenco od obeh avtomobilov? Katero frekvenco tona sliši mirujoči opazovalec? Hitrost zvoka je 340 m/s.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana