Sila in pospešek
 

Sila in pospešek vaja 6


Pospešek telesa z maso 5 kg se spreminja tako, kot kaže spodnji graf. Nariši graf sile, ki deluje na telo, v odvisnosti od časa .


Graf pospeška v odvisnosti od časa


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana