Drugi Newtonov zakon
 

Drugi Newtonov zakon vaja 9


Telo z maso 60 kg se giblje neenakomerno. Na spodnji sliki je graf njegove hitrosti v odvisnosti od časa. Nariši graf rezultante sil na telo v odvisnosti od časa.


Graf hitrosti v odvisnosti od časa


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana