Sila in pospešek
 

Sila in pospešek vaja 3


Preveri pravilnost naslednjih trditev:

  • Telo se giblje enakomerno pospešeno, če sila na telo enakomerno narašča s časom.

  • Telo se giblje enakomerno pojemajoče, če deluje stalna sila v nasprotno smer gibanja.

  • Če se masa telesa pri enaki sili dvakrat zmanjša, se tudi pospešek dvakrat zmanjša.

  • Če je sila, ki deluje na telo, desetkrat večja, je tudi pospešek desetkrat večji.

  • Ladja se giblje enakomerno in premočrtno. Na njo deluje stalna sila.

  • Če deluje na telo stalna sila v smeri gibanja, telo enakomerno pospešuje. Če deluje sila v nasprotno smer, se giblje enakomerno pojemajoče.

  • Če se sila na telo s časom spreminja, je gibanje neenakomerno.

  • Avtomobil gre z enakomerno hitrostjo v ovinek. Rezultanta sil, ki deluje na avtomobil, je nič.

  • Kamen vržemo navpično navzgor. Ko doseže največjo višino, tik preden prične padati navdol, se za hip ustavi. V tem trenutku je rezultanta sil, ki delujejo na kamen nič.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana