Sila in pospešek
 

Sila in pospešek vaja 4


Maso 6 kg vlečemo z dvema enako velikima silama velikosti 8 N brez trenja po gladki podlagi. Obe sili delujeta pod kotom glede na smer gibanja, kot kaže slika. S kolikšnim pospeškom se giblje telo? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana