Drugi Newtonov zakon
 

Drugi Newtonov zakon vaja 3


Dvigalo z maso 800 kg se dviguje enakomerno pospešeno s pospeškom . S kolikšno silo dviguje vrv dvigalo?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana