Sila in pospešek
 

Sila in pospešek vaja 12


Klado z maso 2 kg vlečemo po ravni podlagi pod kotom glede na horizontalo s silo 20 N. Klada se giblje s pospeškom . Kolikšna je sila trenja?


Klado vlečemo po vodoravni podlagi


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana