Drugi Newtonov zakon
 

Drugi Newtonov zakon vaja 1


S pomočjo 2. Newtonovega zakona poskusi razložiti naslednje pojave:

  • Stojimo v avtobusu, ko ta nenadoma spelje. Zakaj lahko izgubimo ravnotežje? V katero smer lahko pademo? Kako to preprečimo?

  • V avtomobilu visi na vrvici, pritrjeni na strop, svinčena utež. V katero smer se bo odklonila med pospeševanjem in v katero med zaviranjem?

  • Sedimo v avtomobilu. V rokah imamo posodo z vodo. Opazujemo gladino vode. Kako vemo, kdaj avto pospešuje, zavira ali pa vozi enakomerno?

  • Z vrvjo enakomerno spuščamo posodo s peskom mase 15 kg. Kolikšno silo čutimo v rokah? Ali čutimo večjo ali manjšo silo med zaustavljanjem posode pred tlemi?

  • Razloži, kako deluje varnostni pas med nenadnim zaustavljanjem. Od česa je odvisna sila, s katero deluje pas na voznika med ustavljanjem?

  • Ko letalo pospešuje po vzletni stezi čutimo, da nas prilepi na naslonjalo. Razloži pojav.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana