Drugi Newtonov zakon
 

Drugi Newtonov zakon vaja 20


Na klanec z naklonom postavimo telo z maso 600 g. Sila trenja med telesom in klancem je 0,5 N. S kolikšnim pospeškom se giblje telo? Za določitev sil na klancu uporabi grafično metodo.


Klanec


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana