Drugi Newtonov zakon
 

Drugi Newtonov zakon vaja 16


Dva vozička z maso 40 kg in 60 kg povezuje vlečni drog. Težji voziček vlečemo s silo 200 N. Kolikšen je pospešek gibanja, če zanemarimo trenje? S kolikšno silo pa deluje vlečni drog na lažji voziček?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana