Drugi Newtonov zakon
 

Drugi Newtonov zakon vaja 7


Voziček z maso 0,9 kg je z vrvico preko pritrjenega škripca povezan z utežjo mase 0,1 kg, kot kaže slika. S kolikšnem pospeškom se gibljeta telesi? Kolikšna je sila, s katero vrvica pospešuje voziček? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana