Eksponentna funkcija
 

Eksponentna funkcija vaja 22


Narišite graf funkcije:
in zapišite presečišča grafa funkcije f s premico


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič