Eksponentna funkcija
 

Eksponentna funkcija vaja 13


Določite ničlo, presečišče grafa z abscisno osjo in enačbo vodoravne asimptote funkcije ter narišite njen graf. V isti koordinatni sistem narišite še graf funkcije


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič