Eksponentna funkcija
 

Eksponentna funkcija vaja 18


Dana je funkcija
Narišite njen graf in graf vzporedno premaknite v smeri abscisne osi tako, da bo sekal ordinatno os v točki (0, 4). Zapišite predpis za tako dobljeno eksponentno funkcijo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič