Eksponentna funkcija
 

Eksponentna funkcija vaja 31


Dana je graf funkcije f(x):
  • Zapišite predpis funkcije f.


  • V isti koordinatni sistem narišite grafa in


  • Graf funkcije f premaknite v smeri abscisne osi tako, da bo imela funkcija , katere graf ste dobili ničlo, 2. Zapišite število b in predpis funkcije s(x).


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič