Eksponentna funkcija
 

Eksponentna funkcija vaja 23


Dani sta funkciji in .


  • Zapišite presečišči obeh funkcij z ordinatno osjo, enačbi vodoravnih asimptot in narišite njuna grafa.


  • Graf funkcije h(x) dobimo tako, da graf funkcije f(x) vzporedno premaknemo za vektor . Zapišite predpis za funkcijo h(x).


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič