Električna moč
 

Električna moč vaja 28


Skozi bakreno žico teče tok 10 A. Žica je položena v toplotno izolirani cevi. Kolikšen mora biti presek žice, da se ne v 5 minutah ne bo segrela za več kot 10 K? Gostota bakra je , specifična toplota bakra je , specifični upor bakra pa .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana