Električna moč
 

Električna moč vaja 10


Na električno omrežje z napetostjo 220 V priključimo grelec z uporom . Izračunaj strošek prižganega grelca, če imamo grelec prižgan 8 ur in je cena kilovatne ure 0,05 €.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana