Električna moč
 

Električna moč vaja 17


Na napetost 220 V priključimo dva zaporedno zvezana upornika z uporoma in . Izračunaj moč, ki se troši na vsakem izmed obeh upornikov in pa moč, ki jo troši vri napetosti.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana