Električna moč
 

Električna moč vaja 3


Dvigalo prepelje potnike na višino 40 m v času 20 s. Kolikšna je moč elektromotorja dvigala? Masa dvigala s potniki je 800 kg.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana