Električna moč
 

Električna moč vaja 7


Žarnica ima pri napetosti 230 V moč 80 W. Kolikšen je njen upor?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana