Električna moč
 

Električna moč vaja 13


Koliko enakih žarnic, proizvedenih za napetost 10 V, moramo vezati zaporedno, da jih lahko priključimo na napetost 220 V? Kolikšna bo skupna moč žarnic, če je moč posamezne žarnic 4 W.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana