Električna moč
 

Električna moč vaja 4


Z električno žago žagamo desko. Zobje žage delujejo na desko s silo 1600 N. Deska se pod žago premika s hitrostjo 0,1 m/s. Kolikšna je moč motorja žage?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana