Električna moč
 

Električna moč vaja 5


Skozi upornik z uporom teče tok 6 mA. Kolikšno moč prejema upornik?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana