Električna moč
 

Električna moč vaja 8


Za žarnico je podana je odvisnost toka od napetosti. Kolikšna je moč žarnice pri napetosti 50 V in kolikšna je pri nazivni napetosti 220 V? 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana