Električna moč
 

Električna moč vaja 16


Dve enaki žarnici z močjo 60 W vežemo najprej vzporedno in nato še zaporedno na omrežje 220 V. Kolikšna je moč na posamezni žarnici v primeru vzporedne vezave in zaporedne vezave obeh žarnic in kolikšna je njuna skupna moč? Smatraj, da se upor žarnice z napetostjo ne spreminja.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana