Električna moč
 

Električna moč vaja 6


Na zaporedna upornika in priključimo napetost 60 V. Kolikšna je moč na obeh upornikih in kolikšna je skupna moč, ki jo odvzemata viru napetosti?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana