Vzporedna vezava električnih elementov
 

Vzporedna vezava električnih elementov vaja 7


V vezju imamo zaporedno vezan izvir napetosti z napetostjo 10 V, upornik z uporom in razklenjeno stikalo. Kolikšno napetost bi izmeril voltmeter pri vsakem od spodnjih primerov? 

glavni avtor in urednik gradiva: Klemen Knez