Jakost električnega polja
 

Jakost električnega polja vaja 10


Kroglasto lupino s polmerom 16 cm je enakomerno naelektrimo z nabojem . Izračunaj električno poljsko jakost v oddaljenosti 8 cm od središča lupine in kolikšna 8 cm proč od njene površine?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana