Jakost električnega polja
 

Jakost električnega polja vaja 13


Nevihtni oblak vsebuje na spodnji ploskvi naboj +40 C, na zgornji pa -40 C. S kolikšno električno silo se obe ploskvi oblaka privlačita? Ploščini spodnje in zgornje ploskve oblaka sta .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana