Jakost električnega polja
 

Jakost električnega polja vaja 1


Kovinska kroglica je nabita z nabojem . Ploskovna gostota naboja je . Kolikšen je radij kroglice?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana