Jakost električnega polja
 

Jakost električnega polja vaja 2


Na oddaljenosti 3 m od točkastega naboja namerimo jakost električnega polja 120 N/C. Influenčna konstanta je . Koliko velik je naboj?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana