Jakost električnega polja
 

Jakost električnega polja vaja 3


Na razdalji 60 cm od točkastega naboja je jakost električnega poIja 20 N/C. Kolikšna je električna poljsko jakost na razdalji 2,0 m od točkastega naboja?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana