Jakost električnega polja
 

Jakost električnega polja vaja 5


Električna naboja in sta razmaknjena za 1,4 m. Izračunaj električno poljksko jakost na sredini med njima. Kolikšna pa je v točki njune simetralne ravnine, ki je 0,7 m nad njuno veznico?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana