Jakost električnega polja
 

Jakost električnega polja vaja 6


Na ogljiščih kvadrata s stranico 10 cm so enako nabiti naboji . Spodnja dva sta pozitivna, zgornja pa negativna. Izračunaj jakost električnega polja v sredini kvadrata.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana