Jakost električnega polja
 

Jakost električnega polja vaja 7


Pozitivno naelektrena velika ravna plošča ima ploskovno gostoto naboja . Na razdalji 1 m od plošče se nahaja naboj 12 mC. Kolikšna električna sila deluje na njega?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana