Jakost električnega polja
 

Jakost električnega polja vaja 8


Velika vodoravna plošča je naelektrena s ploskovno gostoto naboja . Nad ploščo lebdi kroglica z maso 0,5 g. Kolikšen je naboj kroglice?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana