Jakost električnega polja
 

Jakost električnega polja vaja 9


Kroglica z maso 100 g visi na 60 cm dolgi vrvici, zgoraj pritrjeni na navpično ploskev. Ploskev je nabita s ploskovno gostoto naboja . Kroglico naelektrimo z nabojem . Za koliko se odmakne od stene?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana