Električna sila in Coulombov zakon
 

Električna sila in Coulombov zakon vaja 1


Nariši električne silnice okrog:

  • pozitivnega točkastega naboja,

  • negativnega točkastega naboja.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maj Pirih