Električna sila in Coulombov zakon
 

Električna sila in Coulombov zakon vaja 5


Opiši, kako deluje elektrosop. Kaj se zgodi, če ga naelektrimo z negativno naelektrno palico?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maj Pirih