Električna sila
 

Električna sila vaja 10


Opiši, kako deluje elektrosop. Kaj se zgodi, če ga naelektrimo z negativno naelektrno palico?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maj Pirih