Električna sila
 

Električna sila vaja 3


Na mizi leži negativno naelektrena slamica. Kaj se zgodi, ko ji približamo negativno naelektreno plastično palico?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maj Pirih