Električna sila
 

Električna sila vaja 5


Ugotovi pravilonost naslednjih izjav:


  • Električna sila deluje ob dotiku naelektrenih teles.

  • Električna sila naboja deluje v prostoru okoli naboja.

  • Med pozitivnimi in negativnimi naboji električna sila ne deluje.

  • Električna sila deluje na težišče telesa.

  • Večji kot je naboj na telesu, večjo električno silo povzroči na druga nabita telesa v okolici.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maj Pirih